KAJ´S GUITAR STORE competitie 2015 voor professionals en conservatoriumstudenten

Written by cskadmin. Posted in Archief 2015

KAY´S GUITAR STORE Reglementen concours:

 1. Het concours bestaat uit drie rondes
 2. De toegestane speeltijd per deelnemer is:
  • 1e ronde: maximaal 6 minuten
  • 2e ronde: maximaal 8 minuten (minimaal twee verschillende stijlperiodes)
  • 3e ronde: maximaal 20 minuten (minimaal drie verschillende stijlperiodes)
 3. Stukken uit de eerste en tweede mogen in de Finale worden herhaald
 4. Overschrijding van de maximaal toegestane speeltijd leidt tot diskwalificatie
 5. De volgorde van de deelnemers wordt bepaald door de organisatie van het concours
 6. De stukken moeten uit het hoofd worden gespeeld
 7. De bladmuziek dient te worden overhandigd aan de jury
 8. Elke deelnemer ontvangt een juryrapport
 9. De winnaars ontvangen de volgende prijs:
  • 1e prijs: € 1000,-
  • 2e prijs: € 500,-
  • 3e prijs: een prachtige prijs bestaande uit diverse gitaargadgets
  • beste Nederlandse deelnemer: € 150,-
 10. Over de beslissing van de jury kan niet worden gediscussieerd of gecommuniceerd

Algemeen:

Deelname aan het concours is mogelijk voor gitaristen uit alle landen.

Door deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het volgende:

 • de algemene voorwaarden van het concours
 • de uitspraak van de jury
 • de aanwijzingen van de organisatie van het festival
 1. De organisatie van het concours bepaalt het maximum aantal gitaristen dat deel kan nemen aan het concours
 2. Het concours is vrij toegankelijk voor publiek
 3. De 1e en de 2e ronde van het concours vinden plaats in Artez Conservatorium in Enschede. De finale zal plaatsvinden in theater Concordia in Enschede
 4. Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn zullen worden uitgesloten van verdere deelname zonder restitutie van het betaalde inschrijfgeld
 5. De volledig ingevulde inschrijving dient voor het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum (1 Mei 2015) binnen te zijn bij het secretariaat van de stichting:
  Stichting Twents gitaar Festival
  Schubertstraat 36
  7604 GJ Almelo
  The Netherlands
  e-mail: twentsgitaarfestival@gmail.com
 6. De inschrijving dient tevens te bevatten:
  • Een kopie van een geldig identificatie bewijs
  • Een volledig programma met daarop de duur van elk onderdeel

  Deze bijlagen dienen eveneens bij het secretariaat aanwezig te zijn voor het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum. Zonder deze bijlagen is deelname niet mogelijk.

 7. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op volgend bankrekeningnummer:
  IBAN: NL13RABO0118542745
  t.n.v. Stichting Twents Gitaar Festival
  Usselerweg 6, 7545 SG Enschede
 8. Het inschrijfformulier en de bijlagen onder punt 6 worden pas geregistreerd als het inschrijfgeld is betaald
 9. De organisatie van het concours kan een inschrijving afwijzen als het programma niet voldoet aan de eisen of als de inschrijving niet compleet is. De deelnemer in kwestie wordt hier van op de hoogte gesteld.
 10. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk als de kandidaat achteraf besluit niet mee te doen

Opnames en uitzendingen:
De “Stichting Twents Gitaar Festival” heeft het recht om audio en visuele opnames van de wedstrijd te maken en uitzendingen te regelen en te distribueren zonder enige vergoeding aan de betrokken gitaar-speler.

Overige reglementen:
In situaties die niet vallen onder de reglementen beslist de organisatie van het concours.

STICHTING TWENTS GITAAR FESTIVAL:
bestuursleden:
Jaap Majoor, voorzitter
Niels Ottink, secretaris
Gerard Kroeze, penningmeester
Jorrit Douwes, algemeen lid
Celia Spielmann, algemeen lid


Je kunt op twee manieren deelnemen aan de KAY´S GUITAR STORE competitie 2015:

 • Losse deelname, kosten € 80,-
 • Als onderdeel van het deelnemers-pakket B, klik hier voor informatie over de verschillende deelnemers-pakketten

Dit concours wordt gedurende meerdere festivaldagen gehouden:

Donderdag 14 mei: 1ste ronde KAY´S GUITAR STORE competitie 2015
Vrijdag 15 mei: 2e ronde KAY´S GUITAR STORE competitie 2015
Zaterdag 16 mei: het EGTA gitaarconcours
Zondag 17 mei: finale KAY´S GUITAR STORE competitie 2015

Twents Gitaarfestival Sponsor search

Facebook

[custom-facebook-feed]