Reglement TWENTS GITAARFESTIVAL COMPETITIE 2022

Written by cskadmin. Posted in Reglementen

REGLEMENTEN

DE COMPETITIE

 1. De competitie bestaat uit 3 rondes.
  De eerste ronde vindt plaats op 26 mei, de tweede op 27 mei en de finale vindt plaats op 28 mei.
 2. De toegestane speeltijd per ronde is als volgt:
   • eerste ronde: acht minuten programma naar vrije keuze
   • tweede ronde: tien minuten programma naar vrije keuze
   • finale: vijfentwintig minuten vrij programma naar keuze die tenminste 2 verschillende stijlperiodes bevat

  Het is deelnemers toegestaan om 6 minuten programma uit de eerste ronde in de finale te herhalen.

 3. Het overschrijden van de tijdslimieten leidt tot diskwalificatie.
 4. De volgorde van optreden van deelnemers wordt bepaald door de organisatie van het concours.
 5. Het programma moet uit het hoofd gespeeld worden. Een digitale kopie van de bladmuziek moet aan de jury ter inzage worden overhandigd.
 6. Elke deelnemer krijgt van de jury een beoordeling die naderhand digitaal opgevraagd kan worden.
 7. Prijzen: De winnaar krijgt de titel EuroStrings Artist en mag deelnemen aan het EuroStrings uitwisselingsprogramma plus €1000,- prijzengeld. De tweede prijs: €500,- prijzengeld.

Er is geen discussie of correspondentie mogelijk over het oordel van de jury.

ALGEMEEN
Deelname is open voor deelnemers uit alle landen.
Bij inschrijvingen verklaart elke deelnemer in te stemmen met:

 • Het regelement van deze competitie
 • De besluiten van de jury
 • De aanwijzingen van de organisatie van deze competitie
 1. De organisatie van de competitie bepaalt het maximum aantal deelnemers in de onderlinge rondes en de competitie als geheel. Aanmelding geschied op volgorde van inschrijving en betaling.
 2. De competitie is open voor publiek.
 3. Alle rondes vinden plaats in de Arkezaal in het Muziekcentrum Enschede. Aanmelden en inspelen vindt plaats bij Kunstenschool Kaliber in Enschede.
 4. Wanner een deelnemer niet op tijd aanwezig is zal hij/zij worden uitgesloten van verdere deelname in de competitie zonder restitutie van het deelname geld.
 5. Een volledig ingevuld inschrijfformulier moet voor de inschrijvingsdeadline worden ingeleverd bij het secretariaat van het festival:

  Stichting Twents Gitaarfestival
  Bolhaarslaan 9
  7522 CT Enschede, The Netherlands
  e-mail: twentsgitaarfestival@gmail.com
  www.twentsgitaarfestival.nl

  Deadline voor inschrijving: 22 mei 2022

 6. Elke inschrijving moet bevatten:
  • Waarheidsgetrouwe persoonlijke informatie: naam, adres, e-mail en geboortedatum.
  • Het volledige programma inclusief de speelduur van elk stuk.
  • Deelname geld.

  Deze zaken moeten zijn ontvangen bij het secretariaat voor de deadline, bij ontbreken is geen deelname mogelijk.

 7. Wijzigingen in het programma zijn mogelijk tot 25 mei 2022.
 8. Het deelname geld moet worden overgemaakt via de online betaalfunctie, onderdeel van de officiële online inschrijving. De inschrijving en bijbehorende zaken genoemd onder 6. worden pas definitief na ontvangen van het deelname geld.
 9. De organisatie van de competitie kan een inschrijving weigeren wanneer niet aan de eisen voldaan is of wanneer deze onvolledig is.
  De betreffende deelnemer zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
 10. Wanneer de deelnemer binnen 14 dagen voor de start van het festival afziet van deelname is geen restitutie van het deelnamegeld mogelijk.

OVERIGE BEPALINGEN
Bij elke situatie die niet al afgedekt is door de bovenstaande regels besluit de organisatie van het concours hoe met deze situatie om te gaan.

Twents Gitaarfestival Sponsor search

Facebook

[custom-facebook-feed]